Përgjigje për Bekim Neziri - Viti

Ne pyetjen e parashtruar nga Bekim Neziri lidhur me trajtimin e Molles per mbrojtje nga morri i gjelber.


Pyetja: me cka luftohet morri i gjelber tek Molla?


Pergjigje:


Ju kisha preferuar që te Molla për luftimin kundër morrave të përdorni insekticid Actara 25 WG në sasi prej 2gr në 10 litra ujë ose për sipërfaqet të mëdha 200gr për 1 ha. Insekticidi është sistemik dhe shumë efikase. 


Kjo përgjigje është dërguar nga këshilltari për bujqësi i Komunës se Mamushës, Ing. i bujqësisë Yüksen TOPOYANI

Nga: Yüksen Topoyani (Mamushe)
Telefon: 044 131 781
E-mail: ytopoyan@hotmail.com