korrja e grurit

a mundemi qe brena 10 diteve te ardheshme te fillojme me korrjen e grurit. Cka na preferon keshilltari ne baze te kushteve atmosferike dhe lageshtis ende ekzistuese?

Nga: Niti Buzhala (Kline)
Telefon: 049
E-mail: email