Përgjigje për Enver Kabashi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Enver Kabashi lidhur me pergatitjen e nje racioni te ushqimit per lopet qumeshtore.


Pyetja: 1. si behet per shembull nje racion ditore per ushqimin e lopeve qumeshtore ne fazen e mjeljes?


Pergjigje


Ne pytjen se cili është racioni ma i mirë për lopet ne prodhimtari të qumshtit, unë po tentoj të shfaqi një mendim profesional se pari nuk mund të themi se ne duhet ta ushqejmë me sasi të njejtë një lopë qumshtorë më peshë trupore ta zemë 400kg dhe një lopë qumshtore me peshë trupore p.sh 500kg.


Prandaj racioni për lopet në laktacion duhet te jetë i pregaditur ne këtë menyrë:


4-5KG sillazh ne 100kg të peshes trupore;


1kg ush.koncentruar ne 100kg të peshes trupora (koncentrat);


6kg-ushqim vuliminoz (sanë) ne 100 kg të peshes trupora dhe


0.250 gram hime ne 100kg të peshes trupore.


Q'do tre muaj intervenim me vitamina për ta mbajtur vitalitetin e lopës ne sasi prej 10 gram ne 100kg të peshes trupora Ky racion sipas ekspertizes sime është i balancuar dhe mjaftë i sukseshem tek lopet në laktacion.


Duke e pershendur stafin e portalit ferma ime dhe farmeret te cilet parashtrojnë pytje keni pershendetje ma të mirat nga Xhevdet Sejdiaj


Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Pejes z.Xhevdet Sejdiaj 

Nga: Xhafer Sejdiaj (Peje)
Telefon: tel
E-mail: xhevdetsejdiaj@hotmail.com