Përgjigje për Durim Blakaj nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Durim Blakaj lidhur me mundesin e perhapjes se semundjeve tek pemet pas te reshurave te fundit.


Pyetja: a ka rrezik per perhapjen e ndonje semunde tek pemet pas te reshurave te fundit dhe ngritjes se menjehershmete temperaturave?


Pergjigje


Pasë demëve nga bresheri pemët frytore duhet patjeter të trajtohen me preparate preventive kunder kalbzimit të frutave - Botritis cinerea si me Kaptan, Kriptan, Dakonillë, ushqimë kristal si dhe me Teldor.


Ndaj kalbzimit ndikojn të gjitha këto preparate por më teper Teldori.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Istogut Ing .dip i bujqesise z.Muj Osmanaj 

Nga: Muj Osmanaj (Istog)
Telefon: tel
E-mail: mujosmanaj@hotmail.com