Pergjigje per Halit Krasniqi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Halit Krasniqi lidhur me dezinfektimin e hambarit te drithit.


Pyetje: a duhet bere dezinfektimi i hambareve tash para se ta korrim drithin dhe ta hedhim ne hambar. nese po si behet dezinfektimi?


Pergjigje


Ne pyetjen e fermerit qe ka te bej me dezinfektimin e depos per vendosjen e grurit i rekomandoj: Eshte obligim i domosdoshem qe jo vetem dezinfektimin por edhe dertizimin e deziinsektimin me preparate ekologjike-jo te demshem per njeriun. Koj duhet te behet se paku dy jave para vendosjes e grurit dhe aty nuk duhet te ket mbetje nga vitet e i kaluara, nga se eshte rreziku i perhapjes se infekcionit. 


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Prizrenit. z.Jakup Kastrati 

Nga: Jakup Kastrati (Prizren)
Telefon: tel
E-mail: jakup.k@hotmail.com