Përgjigje për Granit Lushi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Granit Lushi lidhur me ujitjen e perimeve ne fushe te hapur.


Pyetja: a ka naj menyr te caktuar per ujitjen e perimeve ne fushe ta hapur apo vetem sipas nevojes. a muni me na tregu kur o koha me e mire per ujitje per perime dhe ne cfar menyre pik pike apo ne form shiu?


Pergjigje


Rreth pyetjes se fermerit, se cila eshte menyra me e pershtatshme e te ujiturit e kulturave perimore?


Praktikat me te mira tregojn se, ujitja pike - pike eshte me e pershtatshme per shume arsye:


- Kontrollohet sasia e nevojshme e ujit;


- Shpendarja uniforme e ushqimit per bime;


- Mbrojtja nga semundje dhe demtuesit.


Gjithashtu eshte me rendesi te dihet edhe tipi i tokave si dhe EC-a e e ujit.


Se kur duhen ujitur perimet? kjo varet nga fazat e zhvillimit te ketyre kulturave perimore.


Bimet kane nevoj per uj, ne kohen e mbjelljes se tyre,gjate rritjes se mases vegjetative, rritjes se frutave dhe pjektjes se tyre.


Ujitja nderpritet nese masa vegjetative eshte bujshme dhe ne kohen e lulezimit , ne meyre qe bima te lidhe sa me shume fruta, por gjethmon duka patur nene kontron shendetin e bimes dhe kualitetin e frutave.


Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Rahovecit z.Nysret Shala

Nga: Nysret Shala (Rahovec)
Telefon: tel
E-mail: n.shala5@hotmail.com