Pergjigje per Bleronin nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Bleroni lidhur me sperkatjen e misrit kunder barojave.


Pyetja: sperkatja e misrit kunder barojave?


I nderuar kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari z.Xhafer Sekiraqa ne nje pyetje te ngjashme me pyetjen tuaj.


Pergjigje


Per mos prashitjen e misrit une do ti preferoja qe te filloj me perdorimin e herbicideve selektive qe ekzistojn shume preparate [ herbicide] mirepo une do ti preferoj herbicidin selektiv MAISTER OD herbicid selektiv transloaktiv i cili sherben per shkatrrimin e barojave nje vjeqare dhe shume vjeqare, gjethengushta dhe gjethegjera ne miser.


Pse MAISTER OD eshte mjeshter'. Asgjesimi i barojave+ Misri i shendosh- Prodhimi i shendosh MAISTER OD perdoret ne kulturen e misrit ne sasi aplikimi prej 1.5liter/ha[15ml ne 100m katror]me sasi te ujit 200-400litra/ha. Koha e aplikimit - kur misri gjindet ne fazen prej 2-6 gjethe.Efekt te plote MAISTER OD jep kur barojat gjethegjera gjinden ne fazen e hershme te rritjes prej 1-6 gjethe.Numeri i trajtimeve ne nje vit 1 here.MAISTER OD lufton mire barojat gjethengushta shume vjeqare dhe nje vjeqare.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Podujeves z.Xhafer Sekiraqa

Nga: Xhafer Sekiraqa (Podujeve)
Telefon: tel
E-mail: xh,sekiraqa@hotmail.com