Pergjigje per Gege Brahimi

Ne kerkesen e parashtruar nga Gege Brahimi lidhumr sigurimin e disa materialeve per pulat shtepiake.


Pyetja: a ka mundesi ndonje artikull per pulat shtepiake?


Pergjigje


I/E nderuar, ju lutem shikoni keto materiale lidhur me kerkesen tuaj:


http://fermaime.com/?id=7&l=796


http://www.fermaime.com/?id=10&l=2425


http://fermaime.com/?id=10&l=2508


http://fermaime.com/?id=10&l=1627


http://fermaime.com/?id=10&l=1611

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com