Pergjigje per Besimin

Ne pyetjen e parashtruar nga Besimi lidhur me subvencionet per Grure.


Pyetja: a ka me fillu tash jepja e subvencioneve per grure?


Pergjigje


I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju lutem kontaktoni me keshilltaret komunal per bujqesi ne komunen tuaj apo me zyrtaret e Agjencionit per Zhvillim Rural.


Kontaktet:


Keshilltarja komunale znj.Fadile Demelezi (kliko mbi link)


Agjencioni per Zhvillimin e Bujqesise azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com