Përgjigje për Ismail Ukaj nga Këshilltari Komunal

Ne pyetje e parashtruar nga Ismail Ukaj lidhur me gjedhet qumeshtore dhe grantet ne komunen e Pejes.


Pyetja: 1. Pershendetje, ju lutem a mund te me njoftoni se cila race e lopeve qumeshtore eshte me e mire per ta kultivuar ne rajonin e Pejes sepse jam i interesuar per te filluar te merrem me blegtori? dhe a ka ndonje grant per shtalla nga komuna e Pejes? faleminderit


Pergjigje


Ne pytjen se cilat lopë janë ma mirat për prodhimtarin e qumshtit mendimi imi profesional dukë imarrë parasysh te gjithë parametrat mendoj se eshtë raca simental,sa i perket se a ka perkrahje ne grante për farmeret ne ndertimin e shtallav ju them se për vitin 2014 nuk ka perkrahje,shpesojmë ndoshta vitet ne vijim.


Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Pejes z.Xhevdet Sejdiaj

Nga: Xhafer Sejdiaj (Peje)
Telefon: tel
E-mail: xhevdetsejdiaj@hotmail.com