prodhimi i lengjeve nektar frutash procesi teknologjik

procesi teknologjik i prodhimit tw pijeve joalkoolike prej nektarve frutash

Nga: sokol aliu (Gjilan)
Telefon: 00381638981918
E-mail: koli.007@live.com