Përgjigje për Ismail Rraci nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Ismail lidhur me mbjelljen e specave.


Pyetja a eshte me mire te mbjellen specat ne cift qysh i mbjellem na ne serra apo tek e tek nga nje file? Pergjigje


I nderuar ismail, Specat mund te kultivohen edhe ne qifte por me mirë eshte te mbillen nje nga nje por duhet ti mbillni ne distanca me te aferta.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Klines. Ing. dip i bujqesise z.Rexhep Rexhepi

Nga: Rexhep Rexhepi (Kline)
Telefon: tel
E-mail: rexha_61@hotmail.com