Përgjigje për Hidajet Selmanaj

Ne pyetjen e parashtruar nga Hidajet Selmanaj lidhur me dhenjen e kredive pa inters nga komuna per blerjen e lopeve.


Pyetja: Komuna me heret ka dhene lope me kredi pa interes. A osht valide ende?


Pergjigje


I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju lutem kontaktoni me keshilltarin per bujqesi ne komunen tuaj (Suhareke) z. Shaqir Kryeziu dhe ai do te ju infotmojm me mire lidhur em pyetjen tuaj sepse ne nuk kemi ndonje informacion te tille.


Kontakti me Keshilltarin Komunal (kliko tek emri) z. Shaqir Kryeziu

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com