Pergjigje per Arianin

I/E nderuar, të lutem shikoje këtë publikim nga Mundësitë e reja për Bujqësi - MJEDRA - Doracak për kultivuesit e mjedrës -


http://www.agro.al/fileadmin/user_upload/diragr/Materiale_per_sherbimin_keshillimor/sherbim_kesh_2013/Manuali-Shqip_mjedra.pdf


Brenda pak kohe do të marrim përgjigje nga këshilltari komunal për bujqësi i komunës suaj dhe do ta plotësojm përgjigjen.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com