Pergjegje per Alkendin

I/E nderuar, të lutem shikoje kete publikim nga Mundësitë e reja për Bujqësi - Kultivimi i Sallatës së Gjelbër - http://www.agro.al/fileadmin/user_upload/diragr/Materiale_per_sherbimin_keshillimor/foto_sherbimi_keshillimor/Broshure_Kultivimi_i_Sallates_se_gjelber_01.pdf Brenda pak kohe do të marrim përgjigje nga këshilltari komunal për bujqësi i komunës suaj dhe do ta plotësojm përgjigjen.


 


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com