Përgjigje për Mirieta Ademi

E nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju lutem shikoni keto materiale:


Prodhimtaria organike


fermaime.com/


Produktet organike - investim i leverdishem ne Kosove

www.fermaime.com/


Ndersa, lidhur me adressen e shoqates se prodhimtaris orkanike ne Kosove ju lutem kontaktoni prof.dr. Adem Demaj kryetarin e shoqates fbv.uni-pr.edu/Personeli/Personeli-akademik/Prof-Dr--Adem-Demaj.aspx

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com