Përgjigje për Afrim Fejzullahu

Ne pyetjen e parashtruar nga Afrim Fejzullahu lidhur kohen e mbjelljes dhe plerimin e misrit.


Pyetja: a osht von per te mjellur misrin edhe sa duhet pleh artificjal per 1ha ka qen tok qe 10 Bari e mjellt ? Pergjigje


I nderuar, ju lutem shikone kete publikim lidhur me kultivimin e Misrit 


www.bujqesia-gjilan.net/Portals/0/Kultivimi%20%20i%20Misrit-%20Zea%20mays.pdf


Brenda pak kohe do te marrim pergjigje nga keshilltari komunal lidhur me pyetjen tuaj dhe do ta plotesojm pergjigjen per ju.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com