Pergjigje per Idriz Qusaj nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Idriz Qusaj lidhur me kultivimin eJongjes ne lartesi mbidetare 1500 m.


Pyetja: desha te pyes rreth mbjelljes se fares se jongjes ne lartesi mbi 1500 meter kur esht koha optimale per mbjelljen e saj?


Pergjigje


Jonxha është rritur gjerësisht në të gjithë botën si ushqim për kafshët , dhe më shpesh eshte korrur si bari , por mund edhe të jetë bërë silazh , pastaj eshte perdorur si kullos.


Jonxha zakonisht ka vlerën më të lartë të ushqyerit të të gjitha kulturave të përbashkëta te bimeve foragjere. Ajo është përdorur më rrallë si kullota . jonxha është bimë më e lartë ne mesin e bimve foragjere , por përfitimi me I madhe dhe kryesor është se kur kombinohet me kultura tj. Siq eshte tershera jep rendiment me të lartë për hektar dhe cilësi të lartë ushqyese.


Ashtu si bishtajoret të tjera , noduset e saj ne rrënjë përmbajën bakteret , Sinorhizobium meliloti , me aftësinë për të absorbuar dhe rregulluar azotin nga ajri , duke prodhuar një ushqim të lartë të proteinave pa marrë parasysh azotin në dispozicion në tokë . azotofiksatoret te cilet gjenden ne rrenjet e jongjes e ndreqin strukturen e tokes te cilat edhe e rrisin azotin ne tokë dhe keshtu e permirson cilsin e ushqimit të kafshëve në masë të madhe përmirësimin e efikasitetit të bujqësisë.


Jonxha mund të mbillet në pranverë ose në vjeshtë , dhe ate ne toka te shkriftesuara mire dhe në tokë të drenazhuar me një pH neutral prej 6.8-7.5. Jonxha kërkon nivele të qëndrueshme të kaliumit dhe fosfor it qe të rritet mire, Kjo është mesatarisht e ndjeshme ne nivele te larta të kripës në ujë të të tokës dhe të ujitjes , edhe pse vazhdon të jetë rritur edhe në toka te thata. Tokat e ulëta në pjellori duhet të pllenuar me pleh organik ose me pleh kimik , por korrigjim i pH është veçanërisht e rëndësishme. Zakonisht per mbjelljen fares se jongjes eshte normë mbjellëse e 13 - . 20 kg / hektar , është e rekomanduar , me dallime të bazuara në rajon , llojit të tokës , dhe metodën mbjellëse . kultura e jongjes është përdorur ndonjëherë , veçanërisht për mbjelljeve të pranverës , për të reduktuar problemet e farërave gjegjsisht bimeve te keqija dhe erozionin e tokës , por mund të çojë në konkurrencë për dritë , ujë dhe Materje ushqyese.


Sipas disa shenimeve ekzistojn nje mori varietetesh te cilat mund te kultivohen edhe ne lartesi mbidetare mbi 1000m mirpo duhen hulumtohen te gjitha karakteristikat e lartpermendura te tokes dhe keshtu te gjenden varietetet e pershtatshme te rritjes dhe kultivimit ne kushtet dhe lartesi te tilla mbidetare.


Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Malisheves. Ing. i bujqesise z.Milaim Morina

Nga: Milaim Morina (Malisheve)
Telefon: tel
E-mail: milaim08@gmail.com