Pergjigje per Majlinden nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Majlida lidhur me varitetet e Pjeshkes te cilat kultivohen me shume ne Kosove. Pyetja cilat jane varitetet e pjeshkes qe kultivohen me shume ne Kosove.


Pergjigje


Falenderojm zo.Majlinda për pyetje.

Pjeshka është pemë bërthamore qe edhe te ne kultivohet por jo në sipërfaqe te mëdha,është pemë shumë e kërkuar në treg si frut i freskët dhe në përpunim për marmelatë dhe kompost.

Sa i përket sorteve – varieteteve qe mund te mbillen te ne janë shumë dhe ne treg për çdo vit kemi var.te reja.Dhe mvarët se çka gjinden ne treg !

Ne po i preferojmë disa nga varietetet e Pjeshkës:

 


Varitetet e hershme: Maycrest , Spring Lady, Royal Glory

Var. e mesme :Redhaven (ne fillim te korrikut), Maria Marta, Glohaven , Symphonie , Red Coast

Mesatare te vonshme: Summer Glory, Fayette, Summer Lady , Caldesi 2000, Big Top Independance 

Kjo pergjegje eshte dërguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Decanit. z.Bajram Çeku 
Nga: Bajram Ceku (Decan)
Telefon: tel
E-mail: barece_17@hotmail.com