Përgjigje për Bedri Shqarri nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Bedri Shqarri lidhur me kalendarin e trajntimit te molles sipas fazave.


Pyetja: Po patet mundesi me dergoni nje kalendar per trajtimet ne molle sipas fazave.Me respekt.


Pergjigje


I nderuar, ju lutem shikone kete kalendar te trajtimit te molles sipas fazave:Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi 

Nga: Ali Gacafer (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com