inxh.

Përshëndetje, Ju lutem më informoni se ku gjendet zyra që bënë çertifikimin e prodhuesëve të mjaltit organik? Ju falëmnderit!

Nga: Ekrem Mehmeti (Prishtine)
Telefon: 044 655 389
E-mail: ekremmehmeti49@gmail.com