Përgjigje për Bujar Vrajolli nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Buajr Vrajolli lidhur me trajtimin e pemeve kur pemet jane ne fazen e lulzimit.


Pyetja: Pershendetje. Pytja ime eshte kur eshte afati pranveror optimal per trajtimin me pesticide te pemeve berthamore dhe farore dhe a jane fungicidet e demshme nese trajtimi behet ne fazen e lulezimit?


Pergjigje


I nderuar, ju lutem shikone kete publikim:


www.agro.al/fileadmin/user_upload/diragr/Materiale_per_sherbimin_keshillimor/sherbim_kesh_2013/Prognoza_17_Prill__2013.pdf


Ku publikim eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi 


 

Nga: Ali Gacafer (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com