fermer

desha te pyes rreth mbjelljes se fares se jongjes ne lartesi mbi 1500 meter kur esht koha optimale per mbjelljen e saj

Nga: idriz qusaj (Dragash)
Telefon: 044 594 236
E-mail: email