Pergjigje per Enis Enis

I/E nderuar, lidhur me pyetjen tuaj per kultivimin e dredhzes ne mjedise te mbrojtuar ju lutem shikoni keto publikime nga USAID/NOA dhe IADK:


Sistemet e kultivimit të dredhëzës


noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/Broshura_Sistemet-e-kultivimit-te-dredhezes.pdf


Dredhëza


Doracak për Menaxhimin e Integruar të Dëmtuesve


noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/2_Manuali-_Dredheza-_14.05.2012.pdf


Udhezues per plehrimin e Dredhzes


noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/Udhezues-per-Dredheza-Final.pdf


Brenda pak kohe do te marrim pergjigje nga keshilltari komunal dhe do ta plotesojme pergjigjen per ju.


 


 
Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com