Pergjigje per Qamil Shala nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Qamil Shala lidhur me investimin per nxemje solare ne serra.


Pyetja: 1. Jam I interesuar me I be serrate me nxemje solare? Sa ka efekt nxemja solare gjate kohes se dimrit ne serrate tona ?


Pergjigje


Bazuar në pyetjet tuaja në lidhje me ngritjen e serrave me ngohje solare-efekti ;ju jap këto të dhëna :

Serrat si konstrukcion janë të dedikuara për tu krijuar kushte më të mira për xhvillimin e kulturave perimtare andaj qdo intervenim në aspektin e përmisismit të infrastrukturës është e mirëseardhur.

 


Ngrohja solare ka efekte  të shumta pozitive e sidomos ne shpejtimin e proceseve të pjekjes dhe daljen në treg më herët se sa do të ndodhte pa ngrohje solare.Përveq shpejtimit të procedurave të pjekjes ngohja solare është barometër edhe për rregullimin e shumë proçeseve fiziologjike të bimës, dhe ul koston e prodhimit e rrit rentabilitetin e fermës në përgjithsi.

Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Prizrenit. z.Jakup Kastrati
Nga: Jakup Kastrati (Prizren)
Telefon: tel
E-mail: jakup.k@hotmail.com