pyetje

I nderyar keshlltar nga pervoja a mund te na tregoni se a ka deshmuar rezultat mbjellja e pemeve molles dhe kumbulles ne komunen e Obiliqit dhe cna na preferoni ju te mbjellin ne siperfaqe prej 0.15/ha? faleminderit

Nga: Veton Hashani (Obiliq)
Telefon: 04209403
E-mail: email