Pergjigje per Arben Hoti

Ne pyetjen e parashtruar nga Arben Hoti lidhur me semundjen e hirit tek Sallata e Gjelber.


Pyetja: Hiri I sallates se gjelber si behet mbrojtaja?


(foto nga sallata e prekur nga Hiri)PergjigjeI nderuar, ju lutem shikoni poashtu edhe kete publikim nga USAID/NOA programi Mundesit e Reja ne Bujqesi lidhur me Sallaten e Gjelber.


www.agro.al/fileadmin/user_upload/diragr/Materiale_per_sherbimin_keshillimor/foto_sherbimi_keshillimor/Broshure_Kultivimi_i_Sallates_se_gjelber_01.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com