Përgjigje për A.Krasniqi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar na A.Krasniqi lidhur me ushujzen e drithit.


Pyetja: pershendetje, Ne grurin e mbjellur eshte paraqitur nje lloj mize. Me intereson se cili lloj i pesticidit eshte i pershtatshem per sperkatje?Pergjigje


Preparati i preferuar per luftimin e ushujzes se drithrave Eulema melanopos me rastin e lajmerimit te larvave te cilat edhe shkaktojne demin eshte Cythrin 250 EC. Sasia 0.12 dhe 0.24 l/ha (1.2-2.4 ml ne 100 m2) perdoret i perzier me uje ne sasi 200-600l/ha respektivisht 2-6 l uje ne 100 m2. Para cdo perdorimi te lexohet udhezimi i cili ndodhet ne paketimin e preparatit. Te respektohen masat mbrojtese me rastin e perdorimit te preparatit.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Lipjanit z.Nijazi Ibrahimi

Nga: Nijazi Ibrahimi (Lipjan)
Telefon: tel
E-mail: nijazi_ibrahimi@hotmail.com