Hiri I sallates

4. Hiri I sallates se gjelber si behet mbrojtaja?

Nga: Arben Hoti (Zveqan)
Telefon: tel
E-mail: 049 227 469