Kalbezimi i qafes se rrenjes te domatja

3. Kalbezimi I qafes se rrenjes te domatet si behet mbrojtja?

Nga: Valon Hoti (Suhareke)
Telefon: 044 715 115
E-mail: loni16_1@hotmail.com