Pergjogje per Enver Zeka

I nderuar, pyetja juaj nuk nderlidhet me qellimon e modulit Sherbime Keshillimore.


Ne keni per qellim ofrimin e keshillave dhe informacioneve te aspektit profesional tek fermeret permes keshilltareve publike.


Ndersa sa i perket pyetjes suaj ju lutem kontaktoni me zyrtaret e MBPZHR ose drejtorin per bujqesi ne Kuvendin Komunal.


Paraprakisht, ju falenderojme per mirekuptim.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com