ferma doni

une jam i i intersura per shtimin e numrit te lopve qumshtore i kam 8 une jma i intersura mi boe 15 krer ku mund te drejtohem per ndojne donacion?

Nga: enver zeka (Prishtine)
Telefon: 044889014
E-mail: veli_0002