Përgjigje për Alban Musa nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjjen e parashtruar nga Alban Musa lidhur me problemin e demtimit te pishave nga insektet.


Pyetja: Cili eshte shkaktari qe ne pishat qe i kam te mbjellura ne oborr, po mbushet me insekte?Pergjigje:


Luftimi i insekteve në pisha ,breu dhe bimet tjera dekorative është me i veçantë,kerkojn trajtim me specifik se pemet tjera frutore. Mvarësisht nga damtuesit-insektet behët edhe trajtimi i tyre adekuat me insekticide. Insekticidet qe perdorën per luftimin e damtuesve ne halorë (pisha ,breu,kleka,gllinja etj) luftohen me disa insekticide por në perqindje ma te madhe te dozës (te shiqohet udhezimi i preparatit); Decis 2.5 EC, Karate, Karate zeon etj


Kjo pergjegje eshte dërguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Decanit. z.Bajram Çeku
Nga: Bajram Çeku (Decan)
Telefon: tel
E-mail: barece_17@hotmail.com