Përgjigje për Qemajl Krasniqi

Ne pyetjen e parashtruar nga Qemajl Krasniqi lidhur me thirrjet per subvencione nga MBPZHR.


I nderuar, ju lutem shikoni keto publikime lidhur me thirrjet nga MBPZHR.


http://fermaime.com/?id=22&l=4934


http://fermaime.com/?id=25


Poashtu mund te vizitoni faqen zyrtare te Agjencionit per Zhvillimin e Bujqesise (AZHB)


azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com