Përgjigje për Era Arra

E nderuar, ju lutem lidhur me pyetjen tuaj per kultivimin e luleve (konkretisht lule Begonias). Shikoni keto publikime lidhur me kultivimin e luleve, ku perfshihet edhe kultivimi i lule Begonias.


http://www.mestdan.com/repository/docs/Kultivimi%20i%20Luleve%20Njevjeqare%20dhe%20Qepore.pdf


http://www.mestdan.com/repository/docs/Kultivimi%20i%20Luleve%20Shumevjecare.pdf


http://www.mestdan.com/repository/docs/Lulet%20e%20Saksive.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com