Përgjigje për Ejup Ahmeti nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Ejup Ahmeti lidhur me rendimentin e Shalqinit dhe Pjeprit per hektar.


Pyetja: nese ka.mundesi me dite sa eshte minimumi i rendimentit te shalqinit dhe pjepnit per 1 hektar. Pergjigje:


Rendimenti i shalqinit varet nga shume faktor:


- Menyra e kultivimit ( fare apo fidane)


- Hibrid apo fare e rendomt


- Distancat e mbjelljes


- Te ushqyerit dhe ujitja dhe


- Mbrojtja nga semundjet dhe demtuesit


Por ne distanca optimale 120-180 cm. mes rendeve dhe 50-80 cm. ne rend do te jete mes 20-30t/ ha.


Ndersa rendimenti i pjepnit per nje ha. poashtu varet nga te njejtit faktor dhe ne distanca 120-150 mes rendeve dhe 60-80 ne rend rendimenti sillet nga 15-40 t/ha.


Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Rahovecit z.Nysret Shala

Nga: Nysret Shala (Rahovec)
Telefon: tel
E-mail: n.shala5@hotmail.com