Përgjigje për AB

I/E nderuar, ju lutem shikoni keto publikime lidhur me kultivimin e Orkides:


Si të mirëmbahet orkidea?


http://www.fermaime.com/?id=7&l=8


Orkidea dhe kujdesi për të


http://www.fermaime.com/?id=5&l=4417


Ndersa, sa i perket dheut per kultivimin e Orkides ju lutem vizitoni lulishtet ne kryeqytet. Besojme se mund te ju japin me shume informacione.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com