Përgjigje për Alkend Tahirsylaj nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Alkendi lidhur me shfaqjen njollave ne forme te djegjes tek pemet.


Pyetja: cili eshte shkaktari qe disa molla dhe kumbulla, ne vende te ndryshme ne trung po iu krijohet nje shtres e zeze sikur te digjeshin, me qfare te veproje ne kete rast?Pergjigje:


Aktualisht nukë egzistojn varjatete tërsishtë imune ndaj Ervinija a spp, disa janë më të qendrushme e disa varjatete më pakë të qendrushme, është smundje bakterjale e cila mbartet prej nji vendi në vendin tjeter me pjesë te infektura, ernave dhe insekteve. Paraqitet në organet vegjetative duke filluar nga trupë, degë, degza dhe gjethe.

Masat e luftimit: Për luftimin e bakteries gjatë perjudhes së qetsisë si shkaktar i sëmundjes, bëhet trajtimi i pemëve para çeljes së sythave me sulfat bakri - lengë bordolez në perqindje 2%, gjithashtu gjatë fazes së lulzimit, gjatë motit të thatë perdore preparatet në bazë të bakrit dhe 

streptomicinës. Nese është fjala per degë apo degza duhet të eliminohen 20 cm nen vendin e prekur.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Istogut Ing .dip i bujqesise z.Muj Osmanaj

Nga: Muj Osmanaj (Istog)
Telefon: tel
E-mail: mujosmanaj@hotmail.com