Përgjigje për Islam Beqiri nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Islam Beqiri lidhur me numrin e fidaneve per Ha, per kulturen e molles, dardhes dhe vishnjes.


Pyetja: Sa fidane mund te mbjellim ne 1ha toke,mund te jane molla,dardha,vishnje etj. Deshiroi te di se sa duhet te jet distanca ne mes fidaneve,dhe distanca ne mes rendeve-vijave-reshtave.


Pergjigje:


Hapsirat ndermjet rreshtave dhe midis pemeve ne nje rresht ka nje ndikim te madh ne disa aspkete,duke filluar nga mbrojtja ndaj semundjeve e deri te operacionet e vjeljes.Hapsirat  e ndryshme rekomondohen per  llojet e pemeve berthamore dhe farore ne varsi te nenshtarteses.Nje shembull I hapsires nderjmet pemeve sipas sistemit te formesimit dhe nensharteses se perdorure do ju paraqesim me poshte.

Hapesira ndermjet pemeve per specie kryesore te pemeve frutore te klimes mesatare-Specie drufrutore-nenshartesat,

Hapesira-

Molla-Spindel-M9-Spindel-M26,M7,m11-  3.0-3.5x1.0-1.3  dhe  3.5-4.0x1.3-1.5

Dardha-Spindel-cotognoM6,cotogno Adams,cotogno BA33-OHF33.  3.0-3.4x1.3-2.3m  dhe  4.0-4.5x2.3-2.9m

Kumbull-Qershi-Spindel-GF655-2,  3.5-4.5x1.5-2.5m

Keto jane distancat  e mbjelljes se fidanve te pemet e cekura me larte.

Ne pemtarine bashkekohore per shumicen  e llojev te pemeve preferohen mbjellja e dendur me rrethe 1500 bime per ha,duke perdorur nenshartesat me bujshmeri te dobet ose mesatre,ne kombinim me kultivare standard ose bujshmeri te dobet . Mirpo ka edhe me shume bime per ha deri ne 3000 fidane te pemishtet intensive bashkekohore.

Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi
Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com