Pergjigje per Nikolin Korce
I/E nderuar, te lutem shikoje kete video nga Mundësitë e reja për Bujqësi - Krasitja dimërore e mollëve - Maxhun Shehaj

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel (jo e obliguar)
E-mail: info@fermaime.com