Përgjigje për Fatos Azizi

Ne pyetjen e parashtruar nga Fatos Azizi lidhur me grantet:


Pyetja: per blektori jam i interesuar per dhi kujt muj tju drejtohem per 100 krer dhi a ka ndonji donacion apo jo?


Pergjigje:


I nderuar, pyetja juaj nderlidhet me Ministrin e Bujqesise, Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise dhe Kuvendin Komunal te Vitis. Ju lutem per informata shtese kontaktoni zyrtaret per informim ne MBPZHR, AZHB dhe kuvendit komunal.


MBPZHR

Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës http://www.mbpzhr-ks.net/?id=10,1,1,1,a

AZHB (Agjencia per Zhvillimin e Bujqesise)

http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/


 


Poashtu ju mund te kontaktoni me keshilltarin per bujqesi ne komunen tuaj (Viti) z. Fadile Demelezi dhe z. Veton Ademi
Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com