Përgjigje për Lulzim Samakova

Ne pyetjen e parashtruar nga Lulzim Samakova lidhur me grantet per Blete.


Pyetja: Të nderuar Ju lutem nëse keni informata se a ka ndonjë donacion ( grant ) për bletë. Kam pasur bletw deri vitin e kaluar por të gjitha më kanë vdekur prej pogaqeve ( ushqimit ) me afat të skaduar.


I nderuar, pyetja juaj nderlidhet me Ministrin e Bujqesise, Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise dhe Kuvendin Komunal te Kacanikut. Ju lutem per informata shtese kontaktoni zyrtaret per informim ne MBPZHR dhe AZHB.


 


MBPZHR

 


Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës http://www.mbpzhr-ks.net/?id=10,1,1,1,a

 


AZHB (Agjencia per Zhvillimin e Bujqesise)

 


http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/

  


Poashtu ju mund te kontaktoni me keshilltarin per bujqesi ne komunen tuaj (Kacanik) z.Zekeria Koxha
Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com