Përgjigje për Leutrim Gashi nga Këshilltari Komunal
Ne pyetjen e parashtruar nga Leutrim Gashi lidhur me mbjelljen e Misrit per sillazh.

Pyetja:2. Per kete vite a eshte vone apo ka ende kohe per mbjelljen e misrit per sillazh dhe ne qfar sasie te mbillet eshte fjala sa kg per 1 ha fare te perdoren?

Pergjigje:


Sa i perket pyetjes se dytë lidhur më mbjelljen e misrit për sillazh, duhet te themi se nuk ka kurrëfarë ndryshim i afatit optimal te mbjelljes se misrit  për fare dhe atij për sillazhë,nuk ka kurrëfarë ndryshimi në masa agroteknike:plehrim,luftimi I barojave te këqija,ujitje…Pra misri është bimë termofile-për zhvillimin e saj kerkon temperatura  të larta(akoma është herët për mbjellje dhe mund të paraqitet ulja e temperatures ,prandaj mbjellja e misrit behet ne afatin optimal për mbjelljen e tij)

Ndryshimi është vetëm ne numrin e bimëve në hektar, ku ka më shumë bimë dhe sillet 60.000-85.000 bime për hektar.Gjithësesi kur te bleni farën e misrit qoftë për sillazh apo për fare,shiqoni paketimin(thasë 25kg) dhe lexoni më kujdes se aty shkruan për varietetin dhe jep udhëzimi se sa bimë duhet të mbillen për hektar për varitetin e prodhuar nga ajo kompani..Ndryshim tjeter nga misri për fare është momenti i korrjes  se misrit për sillazhë dhe preference e jonë është që ju të bashkëpunoni më fermerët e trajnuar ne lidhje më përcaktimin momentit të duhur për korrjen  e misrit dhe praktikisht ta përcillni mënyrën e bërjes se sillazhi tek fermeret që kanë përvoj dhe janë të trajnuar për punimin e sillazhit.


Kjo pergjegje është dërguar nga këshilltari për bujqësi i komunës së Vushtrris. Ing. dip. i bujqesise z.Avdyl Feka

 
Nga: Avdyl Feka (Vushtrri)
Telefon: tel
E-mail: avdyl.feka@hotmail.com