Përgjigje për Avni Arifi

Ne pyetjen e parashtruar nga Avni Arifi lidhur me grantet.


Pyetja: Pershendetje,pasi qe kam konkuruar ne dy projekte ne MBPZHR edhe pse i kam plotsuar kriteret e kerkuar sipas konkursit jam refuzuar ne te dy projektet. Pyes pse nuk behet vlersimi nga zyrtaret komunal per fermert apo nga zyra regjionale e MBPZHR.


Pergjigje:


I nderuar, pyetja juaj nderlidhet me Ministrin e Bujqesise dhe Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise. Ju lutem per informata shtese kontaktoni zyrtaret per informim ne MBPZHR dhe AZHB.


MBPZHR Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës http://www.mbpzhr-ks.net/?id=10,1,1,1,a


AZHB (Agjencia per Zhvillimin e Bujqesise) http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/


 Poashtu ju mund te kontaktoni me keshilltarin per bujqesi ne komunen tuaj (Junik) z.Jakup Kastrati. Tel: 044/ 217 235; e-mail: jakup.k@hotmail.com

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com