Përgjigje për Avdullah Shala

Ne pyetjen e parashtruar nga Avdullah Shala lidhur me dokumentat e nevojshme per te aplikuar per grante ne MBPZHR.


Pyetja: pershendetje deshta te di se cilat jan dokumentat e nevojshme per te aplikuar per grande ne mininstrin e bujqesis dmth komplet dokumentat te cilat jan te nevojshme?


Pergjigje:


I nderuar, pyetja juaj nderlidhet me Ministrin e Bujqesise dhe Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise. Ju lutem per informata shtese kontaktoni zyrtaret per informim ne MBPZhR dhe AZhB.

MBPZHR

Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës http://www.mbpzhr-ks.net/?id=10,1,1,1,a

AZHB (Agjencia per Zhvillimin e Bujqesise)

http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/


Poashtu ju mund te kontaktoni me keshilltarin per bujqesi ne komunen tuaj (Junik) z. Ali Gacaferi. Tel: 044 997 169; e-mail: aligacaferi@hotmail.com


Ne portalin Ferma Ime ne rubriken Shteti per Fermerin. http://fermaime.com/?id=22&faqe=12. Gjithashtu, jane te publikuara thirrjet per aplikim per grante dhe subvencione.


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com