prodhues i fidaneve te pemeve

si mund ta parandalojm p sh kalbjen e rrenjes te kumbulla e shortuar ne farisht,edhe pse ka raste shum shum te rralla.Kisha pas deshir mi dit shkaktaret pse ndodh,dhe parandalimi i saj ne te njejten koh,flm me respekt,S,Kovani.

Nga: Suad Kovani (Kamenice)
Telefon: tel
E-mail: cadi-100@live.com