Pergjigje per Ardian Rrahmani

Ne pyetjen e parashtruar nga Ardian Rrahmani lidhur me kohen e mbjelljes se perimeve ne fushe te hapur.


Pergjigje:


I nderuar, ju lulem shikoje kete publikim ne te cilin jane te pershkruara jo veten periudha e mbjelljes se perimeve por edhe masat qe duhet aplikuara para dhe gjate vegjetacionit.


http://www.mestdan.com/repository/docs/Libri%20Perimtaria.pdf


Brenda pak kohe do te marrim pergjigje nga keshilltari komunal per bujqesi i komunes suaj dhe do ta plotesojm pergjigjen. 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com