Pergjigje per Sh.C Bletar

I nderuar,


Lidhur me pyetjen tuaj.


Pyetja: A ka me pas ne vitin 2014 grande per bletari ?Pergjigje:


I nderuar, pyetja juaj nderlidhet me Ministrin e Bujqesise dhe Agjencionin per Zhvillimin e Bujqesise. Ju lutem per informata shtese kontaktoni zyrtaret per informim ne MBPZhR dhe AZhB.


MBPZHR 


Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


http://www.mbpzhr-ks.net/?id=10,1,1,1,a


AZHB (Agjencia per Zhvillimin e Bujqesise)


http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/

Poashtu ju mund te kontaktoni me keshilltarin per bujqesi ne komunen tuaj (Drenas) z. Ahmet Ahmeti. Tel: 044/ 663 959; e-mail: ag.a.ahmeti@hotmail.com 


Ne portalin Ferma Ime ne rubriken Shteti per Fermerin. http://fermaime.com/id=22&faqe=12.


Gjithashtu jane te publikuara thirrjet per aplikim per grante dhe subvencione.


  

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com