Përgjigje për Beli Rexhaj nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Beli Rexhaj lidhur me demtuesit e misrit.


Pyetja: Pershendetje desh te ju pyes per krimbin e miserit. Kemi 2 vjet perblem me te kapet ne rrenje dhe shumohet shum shpejt keni njohori per te esht nga fara apo toka duhet sperkatur ?


Masat per luftimin e krimbit te rrënjës se misrit


{Diabetrica vergifera}


Mbrojta duhet bazuare sidomos ne:


Masat preventive:


-Qarkullimi bimor {misri se paku dy vite te mos mbillet ne te njëjtën sipërfaqe},


-Punimet per përmbysjen e mbeturinave bimore sa ma thelle ne toke,


-Mbjellja e farerave te zgjedhur dhe te dezinfektuar,


-Mbjellja e hibrideve te msirit, -Luftimi I barojave te keqija,


-Te ushyqirit dhe ujitijet e rregullta te misrit etj.


Masat Kimike:


-Dezinfektimi I fares: Prestig{Imidakloprid+pensikuron},100ml/100kgfare


-Trajtimet Tokesore me insecticide si :Dursban 20-25kg/ha,Force 1.5kg{Te fluthrin}.8-10kg,etj


-Gjate vegjetacionit:Kurtha me ngjites verdhe, -Kurthe me feromone.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne Komunen e Junikut. Ing. dip i bujqesise z.Ali Gacaferi

Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: 044/ 997 169
E-mail: aligacaferi@hotmail.com