Përgjigje për Skender Muqiqi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Skender Muqiqi lidhur me plehrimin e Grurit.


Pyetja: Deshta me pyet a bon me plehru Grurin me ure edhe sa kg mja qit ne hektar?


Pergjigje:


Ne kete peridhe te vitit behet riplehrimi me pleh azotik konkretisht me Urea 46%. Sasia e perdorur per 1 ha varion nga lageshtia dhe pozita e tokes. Ne rastet kur lageshtia eshte e mjaftueshme perdoren 200 kg pleh azotik Urea 46%. Ndersa, ne rastet kur ka munges se lageshtis ose toka ka nje pjerrtesi te theksuar perdoret nje sasi me e madhe e plehut azotik Ure 46% deri ne 250 kg/ha. Duhet pasur kujdes lloji i plehut i cili perdoret per shkak se disa lloje te plehut nuk jane cilesore dhe materia aktive nuk jep efektin e duhur, per kete arsye ju keshilloj te perdorni plehrat e prodhuara ne Kroaci dhe Austri dhe ne kete menyr ti shmangeni perdorimit te plehut nga Serbia.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Drenasit. Msc. z.Ahmet Ahmeti


I nderuar, ju lutem shikoje poashtu dhe kete publikim: http://www.fermaime.com/?id=7&l=2433

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com